گروه آموزشی ،پریودنتولوژی و جراحی دهان ،فک و صورت


مدیر گروه:   سرکار خانم دکتر سکینه محمد پور       متخصص پریودنتولوژی

* سرکار خانم دکتر فهیمه خاقانی       متخصص پریودنتو لوژی

سرکار خانم دکتر یاسمن آل یسن       متخصص پریودنتولوژی

* سرکار خانم دکتر آسیلا واعظی     متخصص جراحی دهان، فک و صورت

جناب آقای دکتر احسان امینی         متخصص جراحی دهان، فک و صورت

جستجو
برگزاری امتحانات (۵۳۳۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...