مسئول واحد آموزش


 

نام ونام خانوادگی :سرکار خانم سپیده رضایی

سمت : مسئول واحد آموزش دانشکده دندانپزشکی

مدارک تحصیلی : کارشناسی پرستاری

شماره تماس:05831513322

آدرس: جاده ارکان- پردیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

شرح وظايف مسئول واحد آموزش خانم رضایی.docx









جستجو
برگزاری امتحانات (۳۴۱۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...