مسئول واحد آموزش


نام ونام خانوادگی :سرکار خانم صدیقه ایمانی

سمت : مسئول واحد آموزش دانشکده دندانپزشکی

مدارک تحصیلی : کاردانی مدیریت اداری - کارشناسی ناپیوسته حسابداری

شماره تماس :05832297527 -شماره داخلی 137

آدرس: خیابان شهریار-بعد از بیمارستان امام علی(ع) - دانشکده دندانپزشکی

شرح وظايف مسئول واحد آموزش خانم ايماني.docx

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...