معرفی و شرح وظایف معاون پژوهش


نام و نام خانوادگی : سرکار خانم دکترثمینه قرائی

سمتمعاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

متخصص ترمیمی وزیبایی

Saminegh65@yahoo.com

شرح وظایف معاون پژوهش دانشکده دندانپزشکی.docx

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...