گروه آموزشی پریودنتولوژی ،پروتزهای دندانی و جراحی دهان.فک و صورت


گروه آموزشی پریودنتولوژی،پروتزهای دندانی و جراحی دهان.فک و صورت

مدیر گروه :دکتر علی آقائی میبدی متخصص جراحی دهان.فک و صورت

  • دکتر آسیلا واعظی متخصص جراحی دهان ، فک و صورت 
  • دکتر احسان جعفری متخصص پروتزهای دندانی
  • دکترساهره سلطانی متخصص پروتزهای دندانی
  • دکتر نفیسه تیموری طوفال متخصص پروتزهای دندانی
  • دکتررضا میری متخصص جراحی دهان ،فک و صورت
  • دکتر مریم سعادت متخصص پریودنتولوژی 
  • دکتر عاطفه باغبانی متخصص پروتزهای دندانی
  • دکتر سکینه محمدپورمتخصص پریودنتولوژی 
  • دکتر صباح اوغازیان متخصص جراحی دهان ،فک و صورت
جستجو
برگزاری امتحانات (۳۴۱۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...