گروه آموزشی پریودنتولوژی ،پروتزهای دندانی و جراحی دهان.فک و صورت


گروه آموزشی پریودنتولوژی،پروتزهای دندانی و جراحی دهان.فک و صورت

مدیر گروه :دکتر علی آقائی میبدی متخصص جراحی دهان.فک و صورت

 • دکتر مریم بوجارپور متخصص پریودنتولوژی (درمانی)
 • دکتر احسان جعفری متخصص پروتزهای دندانی
 • دکتر سعید سبزواری متخصص پروتزهای دندانی
 • دکتر نفیسه تیموری طوفال متخصص پروتزهای دندانی
 • دکتررضا میری متخصص جراحی دهان ،فک و صورت(درمانی)
 • دکتر محمد جواد ضرابی دربان متخصص پریودنتولوژی
 • دکتر مریم سعادت متخصص پریودنتولوژی (درمانی)
 • دکتر ندا جراحی متخصص پروتزهای دندانی
 • دکتر عاطفه باغبانی متخصص پروتزهای دندانی
 • دگترمحمد امین خواجوی متخصص پریودنتولوژی
 • دکتر سکینه محمدپورمتخصص پریودنتولوژی (درمانی)
 • دکتر صباح اوغازیان متخصص جراحی دهان ،فک و صورت
جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...