مسئول واحد


سرکار خانم  فاطمه  قربانی

مسئول محترم امور عمومی دانشکده دندانپزشکی

کاردانی مامایی

شماره تماس 32296787-058

 آدرس :خراسان شمالی -شهرستان بجنورد -خیابان شهریار -

جنب بیمارستان امام علی (ع)-دانشکده دندانپزشکی

شرح وظایف.docx

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...