گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان ، تشخیص بیماریهای دهان.فک و صورت


گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان ، تشخیص بیماریهای دهان وفک وصورت

مدیرگروه :دکتر سیماچنگیز متخصص دندانپزشکی کودکان

  • دکترمرضیه صاحب نسق متخصص دندانپزشکی کودکان
  • دکتر الهام علیزاده مقدم متخصص دندانپزشکی کودکان(درمانی)
  • دکتر مرضیه عباسی متخصص دندانپزشکی کودکان
  • دکتر جاوید راسخی متخص تشخیص بیماریهای دهان ، فک و صورت
  • دکتر مهسا پورزمانی متخصص تشخیص بیماریهای دهان وفک و صورت
  • دکتر مهدخت راشد متخصص تشخیص بیماریهای دهان وفک و صورت(درمانی)

 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...