گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی، اندودانتیکس


گروه آموزشی ترمیمی،اندودانتیکس

مدیر گروه: سرکارخانم دکتر مریم گل محمدی  متخصص اندودانتیکس

* سرکار خانم دکتر مرضیه جعفری     متخصص اندودانتیکس

* جناب آقای دکتر امیر رضوی سطوتی     متخصص اندودانتیکس

*سرکار خانم دکتر مینا باقری     متخصص اندودانتیکس

*سرکار خانم  دکتر رویا امیری     متخصص دندانپزشکی ترمیمی

* سرکار خانم دکتر حسینی         متخصص دندانپزشکی ترمیمی

* سرکار خانم دکتر اسحاقی        متخصص دندانپزشکی ترمیمی

* سرکار خانم دکتر معتممدالصنایع    متخصص دندانپزشکی ترمیمی

سرکار خانم دکتر نرگس پاچناری       متخصص دندانپزشکی ترمیمی

 

جستجو
برگزاری امتحانات (۵۳۳۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...