امور مالی


 مسئول امور مالی دانشکده دندانپزشکی:        آقای محمود نوروزی (کارشناس حسابداری) 

کارشناس امور مالی دانشکده دندانپزشکی:      آقای احمد یزدانی  (کارشناس حسابداری) 

کارشناس امور مالی  دانشکده دندانپزشکی:     آقای یدالله ذوالفقاری نسب ( کارشناس حسابداری)

         تلفن تماس:31513302

جستجو
برگزاری امتحانات (۵۳۳۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...