گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۱۸ مورد

مسئول واحد


              جناب اقای دکتر میلاد طاهر

              مسئول واحد EDOدانشکده دندانپزشکی

شرح وظایف مسئول واحد
1. همکاري در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضاي هیاًت علمی و فرایندهاي آموزش در دانشکده یا مرکز آموزشی در مانی مربوطه
2. ارائه مشاوره در زمینه اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش
3. ارائه مشاوره در حیطه هاي مختلف فرایند یاددهی – یادگیري، اجراي روش هاي نوین آموزشی و ارزشیابی به گروههاي آموزشی و اعضاي هیاًت علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه
4. شرکت فعال در جلسات شوراي آموزشی دانشکده
5. دبیر کمیته علمی دانشجویی و استعداد هاي درخشان

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...