مسئول واحد آموزش


 

نام ونام خانوادگی :سرکار خانم راحله شکری

سمت : مسئول واحد آموزش دانشکده دندانپزشکی

مدارک تحصیلی : کارشناسی بهداشت

شماره تماس:05831513322

آدرس: جاده ارکان- پردیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

شرح وظايف مسئول واحد آموزش .docx

جستجو
برگزاری امتحانات (۵۳۳۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...