گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۱۳ مورد

دفترچه تلفن همکاران


                                                

شماره تماس واحد های دانشکده دندانپزشکی       

 
 

http://dentisty.nkums.ac.ir/Category/21022

 

شماره تماس های واحد های دانشکده دندانپزشکی

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

 

 

آقای دکتر رضا مهرآرا

ریاست دانشکده

05831513333

2

 

 

خانم دکتر افسون مطلبی

معاون آموزشی دانشکده

05831513320

3

 

خانم دکتر فهیمه خاقانی

معاون پژوهشی دانشکده

05831513303

4

 

 

خانم فاطمه قربانی

مسئول امور عمومی دانشکده

05831513311

5

 

 

خانم محترم پورحسین

مسئول آموزش دانشکده

05831513322

6

 

 

خانم سیده ضحی مهدی پور

مسئول دفتر ریاست دانشکده

05831513333

7

 

 

کلینیک تخصصی

سرپرستاری

05831513300

8

 

 

خانم بهناز مهاجران

مسئول پژوهش دانشکده

05831513303

9

 

 

آقای محمدتقی احمدیان

کارشناس فرهنگی و دانشجویی دانشکده

05831513308

10

 

 

خانم زهرا یزدان پناه

کارشناس کتابخانه و edo دانشکده

05831513312

11

 

آقای محمود نوروزی

 

مسئول امور مالی دانشکده

05831513302

12

 

 

آقای هادی حسن زاده

مسئول حراست دانشکده

05831513307

13

 

 

خانم آمنه افروز

کارپرداز دانشکده

05831513304

14

 

 

خانم سمیرا شادمهری

انباردار دانشکده

05831513317

15

 

 

آقای علی اکبر باقری

کارگزین دانشکده

05831513301

 

 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...